En økonomisk ansvarlig politik

Jeg kæmper for:

  • At gøre det nemmere at rekruttere arbejdskraft fra udlandet
  • At fjerne unødvendigt bureaukrati så det er nemmere at drive virksomhed
  • At lave reformer så vi bliver rigere
  • At sænke skatten så det kam betale sig at arbejde

Rigtig mange familier kan mærke, at privatøkonomien er presset, fordi priserne stiger. Inflationen er høj og dagligvarerne er dyrere, men alligevel sætter regeringen skatter- og afgifter op. Vores løsning er en anden. Vi foreslår reformer, så vi har vi råd til både at sænke skatterne, sikre en ordentlig velfærd og samtidig styrke forsvaret. Vi skal have Danmark tilbage på en mere ansvarlig kurs.

Den økonomiske vækst og velstand, er grundlaget for de kerneydelser, vi forventer af vores velfærdssamfund. Der er ingen varme hænder, hvis ikke vi kan betale omkostningerne. Hvis vi skal have et ordentligt velfærdsniveau i fremtiden, skal der være styr på økonomien.

Vi har alle muligheder, for Danmark er et af verdens rigeste lande. Men det er ikke kommet af sig selv, og det fortsætter ikke af sig selv. For at sikre vores høje levestandard, skal vi være gearede til fremtidens udfordringer. Det kræver, at vi får løst den mangel på arbejdskraft, som virksomhederne har. Hvis vi fortsat skal have en høj vækst, så skal vi sænke skatten, så det bedre kan betale sig at arbejde, vi skal styrke uddannelserne, gøre det lettere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og fjerne unødvendigt bureaukrati. Det er den retning, jeg mener, Danmark skal i.