Familierne i fokus

Jeg kæmper for:

  • At forældre frit kan vælge skole, børnehave eller vuggestue 
  • At skolerne har fokus på faglighed, dannelse og god trivsel 
  • At børn får den individuelle støtte, de har brug for 
  • At ingen børn skal have ondt i livet 
  • At Danmark tilbyder verdens bedste børneliv 

For de fleste af os har familien og familieværdierne en helt central betydning. Familien er vores trygge base og rammen om vores hverdag og liv. Vores hverdag er ikke ens, og derfor er vores behov heller ikke. Vores børn er heller ikke ens, derfor skal deres mål også være individuelle.

Det er derfor, det frie valg er så centralt – fordi hver familie skal have frihed til at indrette hverdagen bedst muligt. For mange forældre er private tilbud et godt alternativ.

Uanset om vores børn går i en privatskole eller en folkeskole, skal vi være ambitiøse på børnenes vegne og turde stille krav. Der skal være synlig ledelse, kvalificerede lærere og vi skal være ambitiøse på børnenes vegne. Der skal ske en løbende forventningsafstemning, hvor alle har barnets trivsel og sociale og faglige udvikling for øje.

En god start på livet kræver, at børn bliver fagligt dygtige og alment dannede, når de går i skole.

Skolereformen er ikke blevet den forventede succes. Vi ønsker at give alle børn en bedre skolegang, og derfor ønsker vi en ændring af folkeskolen. Ikke revolutioner, der kaster landets skoler ud i nye risikable omstillinger, men hårdt trængte ændringer, der målrettet adresserer de udfordringer, som folkeskolereformen har efterladt uløst.

Samtidig er graden af inklusion for høj, hvilket sårbare børn lider under, så det skal vi også handle på politisk. Helt grundlæggende er der er brug for at se på det enkelte barns behov. Det kan være en særlig talentindsats til de dygtigste eller målrettet undervisning til dem, der kæmper med et fag.