For dig og for Københavns omegn

Jeg kæmper for:

    • Tryghed om din boligskat
    • En mere retfærdig udligning
    • Flere støjværn langs motorvejene
    • At vi bevarer vores grønne områder og ikke overbebygger

Jeg er opstillet i Københavns Omegns storkreds, og jeg er stolt af at repræsentere det område, hvor jeg bor og har min hverdag. Vi har gode daginstitutioner og skoler, en smuk natur og et blomstrende handelsliv.

Rigtig mange af os har en travl hverdag og bidrager i høj grad til fællesskabet.

Som opstillet i Hovedstadsområdet er det min opgave at bringe de udfordringer, der er særlige for vores område, ind på Christiansborg. Jeg vil fortsat kæmpe for en mere retfærdig udligning, flere støjværn langs motorvejene, og at vi letter boligskatterne, så folk ikke bliver beskattet fra hus og hjem. Jeg vil kæmpe for, at vi bevarer vores grønne områder og ikke bygger på enhver tom plet, og at vi kan være trygge i vores eget hjem uden at skulle frygte indbrud og overfald. Og så vil jeg kæmpe imod den vanvittige aftale, som regeringen og de røde partier har indgået om at tvangsfordele gymnasieelever.

 

Tryghed om din boligskat

For de fleste af os er familien og boligen vores trygge base og rammen om vores hverdag og liv. Derfor har det en rigtig stor betydning, at vi kender de udgifter, der er ved at have en bolig, så vi har råd til at blive boende i det hjem, vi har købt og betalt. Boligskatterne udgør en særlig udfordring, fordi de rammer ekstremt hårdt og koncentreret i bestemte geografiske områder. Det, mener jeg, er helt urimeligt.

Vores hjem skal ikke være et lukrativt skatteobjekt for staten. Derfor kæmper jeg hårdt for at skabe bedre forhold, større forudsigelighed og mere tryghed for boligejerne. Jeg arbejder for at mindske de stigende energipriser, som rammer boligejerne særlig hårdt. Og jeg ønsker at lette boligskatterne – både grundskylden og ejendomsværdiskatten. Boligskatterne er urimeligt høje, og for nogle af os kan det betyde, at vi er nødt til at sælge vores bolig, eksempelvis når vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet. Det skal der simpelthen laves om på.

 

En mere retfærdig udligning

Udligningen har direkte indflydelse på din og min hverdag. Når man fjerner mere end 3,3 milliarder kroner fra Gentofte Kommune og mere end 1,3 milliarder kroner fra Lyngby-Taarbæk Kommune, har det konsekvenser for serviceniveauet i vores hjemmepleje, kvaliteten i vores vuggestuer, børnehaver og skoler og standarden af vores idrætsfaciliteter.

Der er reelt behov for, at de mere velstående kommuner er med til at finansiere f.eks. pleje af ældre, pasning af børn og infrastruktur i de mindre velstående kommuner. Men der skal være ret og rimelighed i tingene, og det er der ikke med den nuværende model.

Den nuværende udligning rammer helt urimeligt hårdt. Nogle kommuner er tvunget til at hæve skatten for at betale udligningsregningen. Det er simpelthen ikke rimeligt. Jeg synes, at grænsen for hvad der er rimeligt at betale til andre i solidaritet, for længst er overskredet. Derfor kæmper jeg for en mere retfærdig model for udligning.

 

Flere støjværn langs motorvejene

Kommunerne omkring København er nogle af de områder i landet, som er hårdest ramt af trafikstøj. Alt for mange mennesker lider under for meget larm og støj, som kommer fra motorvejen, og det går ud over helbredet.

Jeg mener, at der skal gøres mere for at reducere støjen, så de nærtliggende beboere ikke generes unødigt af motorvejsstøjen. Vi skal have flere og mere effektive støjværn, sådan at støjen reduceres mærkbart og effektivt.

 

Passe på vores grønne områder

Det er meget populært at bo i kommunerne omkring hovedstaden. Derfor skal vi sikre, at vi har regler for, hvilken type byggeri, vi gerne vil have, og at vi bevarer de grønne områder, og ikke bygger for tæt.

Jeg har fokus på, at ny bebyggelse sker med respekt for naturen og det eksisterende byggeri. Selv om hovedstadsområdet er tæt bebygget, skal der skal være frirum og grønne områder.

Vi skal passe på de grønne områder, og vi skal sikre hensynet til dyrelivet.