En ældrepleje i verdensklasse

Jeg kæmper for:

  • En fleksibel ældrepleje med ret til at vælge mellem offentlige og private tilbud
  • Trygge rammer og et fast og genkendeligt personale
  • At bevare klippekortsordningen, så ældre kan vælge selv
  • At gøre seniorlivet aktivt og indholdsrigt

Vores ældre generation har arbejdet et helt liv. De har været med til at opbygge vores fantastiske land og det velfærdssamfund, som vi alle nyder godt af. Hvis vi ikke kan klare hverdagen selv, skal vi have den hjælp, vi har brug for, uanset om vi bor på et plejehjem eller i egen bolig. Og det er vigtigt, at det sker i tæt dialog og samarbejde med den, der har brug for hjælpen, og med den nærmeste familie.

For mig er det frie valg en hjertesag. Jeg har fokus på, at der er fleksibilitet i ældreplejen, så den rigtige løsning bliver fundet til hvert enkelt menneske. Derfor støtter jeg også klippekortsordningen, hvor vi selv kan bestemme, hvilken hjælp der er brug for. Så er det muligt den ene uge at komme på tur, den næste uge at få støvsuget eller vasket gulv – eller måske bare drikke en kop kaffe, spise en kage og tage et spil kort.

Det gode seniorliv handler ikke kun om rettigheder til bad og varm mad. Det handler i lige så høj grad om muligheden for et aktivt og indholdsrigt liv, hvor vi kan se familie og venner og dyrke vores fritidsinteresser. Og det handler om trygge rammer og et fast personale, så vi kender ansigtet på den person, der kommer ind ad døren. Det øger trygheden med genkendelighed, og gør det nemmere at forebygge sundhedsproblemer