Lavere skat på arbejde, arv, bil og bolig

Jeg kæmper for:

  • Lavere skat på arbejde
  • At afskaffe arveafgiften
  • Lavere registreringsafgift på biler
  • At boligskatterne holdes i ro

I Danmark er skatten alt for høj. Der er næsten ingen andre lande, hvor vi bliver frataget så stor en del af vores egne tjente penge. Skatten på arbejde er svimlende høj, vi betaler en høj moms, og dertil kommer en række afgifter bl.a. på arv, bil og bolig. Det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Jeg vil arbejde for en anden retning. En retning, hvor du får lov til at beholde flere af de penge, du selv har tjent. Helt konkret vil jeg arbejde for at hæve beskæftigelsesfradraget, så alle mennesker i arbejde beholder flere af deres egne penge. Og jeg vil hæve topskattegrænsen, så 100.000 færre skal betale topskat. Det vil styrke beskæftigelsen, øge væksten og skabe styr på dansk økonomi.

Men vi skal også af med nogle af de absurde afgifter, der er i Danmark. En af dem er arveskatten. Det er simpelthen ikke rimeligt, at det er en indtægtskilde for staten, at et familiemedlem går bort. Der er tale om penge, som et menneske har arbejdet for og allerede betalt skat af én gang. Derfor kæmper jeg for at få arveafgiften afskaffet – der skal ikke være en skat på død og sorg.

Og så vil jeg arbejde for at lette bilafgifterne. Det er langt billigere at købe en sikrere og grønnere bil i andre lande end Danmark. Den høje danske skat på biler rammer især børnefamilier og mennesker, som har langt til offentlig transport. En god bil gør hverdagen lettere for mange af os, der er afhængige af en bil. Derfor vil jeg arbejde for en væsentlig lavere afgift på biler.

For de fleste af os er boligen vores trygge base og rammen om vores hverdag. Det har rigtig stor betydning, at vi kender de udgifter, der er ved at have en bolig, så vi har råd til at blive boende. Boligskatterne – både grundskylden og ejendomsværdiskatten – udgør en særlig udfordring, fordi de rammer ekstremt hårdt og koncentreret i vores område. Det mener jeg er helt urimeligt. Derfor kæmper jeg hårdt for at lette boligskatterne.