Tvangsfordeling af gymnasieelever skal rulles tilbage

Jeg kæmper for:

  • At unge selv kan vælge gymnasium og ikke skal tvangsfordeles efter forældrenes lønseddel
  • At unge ikke bruges som ludobrikker til at rette op på en fejlslagen integration
  • At tilføre ekstra ressourcer til de gymnasier, der er udfordret og har en svag elevsammensætning
  • At udbygge de populære gymnasier, så endnu flere får deres 1. prioritet opfyldt
  • At aftalen om tvangsfordeling af gymnasieelever skal rulles tilbage

Regeringen og de røde partier har besluttet at tvangsfordele unge gymnasieelever efter, hvad deres forældre tjener. Det betyder, at næste årgang af gymnasieelever kan blive tvunget til at gå på et gymnasium, som ligger op mod 45 minutters kørsel væk fra deres hjem. Gymnasieelever kan blive tvunget til at droppe årelange venskaber, fritidsinteresser og fritidsjob for at sidde i bus 1,5 time om dagen til et gymnasium, de IKKE har ønsket at gå på.

For mig er det frie valg helt grundlæggende. Vi er forskellige og har forskellige behov – det skal vores velfærdssamfund afspejle. Det er så principielt forkert at fratage unge mennesker deres frie valg. Derfor er jeg også indædt modstander af, at regeringen og de røde partier vil tvangsfordele gymnasieelever.

Tvangsfordelingen sker på trods af, at eksperter har vurderet, at flere unge vil blive påvirket socialt, de vil føle sig mere ensomme, hvilket vil medføre større frafald. Ministeren kan ikke nævne en eneste ekspert eller et eneste studie, der understøtter, at tvangsfordeling gavner integrationen. Så hele aftalen laves ud fra de røde partiers mavefornemmelse af, at det vil gavne integrationen at inddele børn efter forældrenes indkomst.

Jeg mener ikke, at unge mennesker skal betale prisen for mange års fejlslagen integrationspolitik. Løsningen på ghettogymnasier og manglende integration er i stedet at tilføre ekstra ressourcer til de gymnasier, der er udfordret og har en svag elevsammensætning. Og så skal de populære gymnasier udbygges, så endnu flere får deres 1. prioritet opfyldt.

Jeg siger et stort og rungende NEJ til tvang og et kæmpe JA til at styrke det frie valg.

De unge skal have muligheder og motiveres – ikke begrænses og tvinges. Det handler om, at mennesket skal komme før systemet – ikke omvendt. Er der borgerligt flertal efter folketingsvalget, vil vi rulle det her forslag tilbage.